Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Sınavlara İlişkin Bilgiler

Sınavlara İlişkin Bilgiler

 1. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?
  2015 yılında yapılacak-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3'te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6 puan ikililerinden yüksek olanına göre) puan türlerinden ön kayıt esnasında tercih edenler içerisinden en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır.

 2. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
  1. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci seçim aşamaları, Deniz Harp Okulu/TUZLA'da yapılacaktır.
  2. İkinci seçim aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri internet sitesinde yayınlanacaktır.
  3. Adayların, ikinci seçim aşamalarına gelirken getirmeleri gereken belgeler; daha sonra ilan edilecektir.

   UYARI - 1: İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar ikinci seçim aşamalarına alınmayacaktır.

   UYARI - 2: Diğer Kuvvet Komutanlıklarına bağlı Askeri Okullara da başvuran adayların, ikinci seçim aşama tarihlerinin çakışması durumunda, sınav tarihlerinin değiştirilmesine yönelik talepleri Komutanlığımız tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde başka bir sınav tarihi verilebilecektir.

 3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI İLE HASTANE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
  İkinci Seçim Aşamaları; ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, BEDENİ YETERLİLİK ve GÖRÜŞME AŞAMALARI’ndan oluşmaktadır.
  1. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :
   Ön sağlık kurulu, adayların gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını incelemek ve adayları sağlık yönünden değerlendirmekle görevlidir. Muayenede adayların ortopedik rahatsızlıkları, cilt ve deri hastalıkları, dış görünümü bozan rahatsızlıkları, boy-kilo uyumsuzlukları, görme ve işitme bozuklukları, ağız ve diş hastalıkları ile genel sağlık muayeneleri yapılır. Gerekli sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.
  2. BEDENİ YETERLİLİK TESTİ :
   Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonunu ortaya çıkaran testler uygulanmaktadır.
   TABLO-1'de verilen alt sınır değerleri bu testlerden başarılı olabilmek için belirlenmiş asgari değerlerdir ve alt sınır değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar alt sınır değerlerinin üzerinde performans gösterdiklerinde, alacakları puanlar performanslarına göre kademeli olarak artacaktır. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler ise 100 tam puan alacaklardır.

   UYARI: Bedeni Yeterlilik testlerinde adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk okula ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve ayrıca başka bir hak verilmeyecektir.

  3. GÖRÜŞME KURULU:
   Konularında uzman personelden teşkil edilen görüşme kurulu tarafından, görüşme yoluyla adayın, gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, konuşma kusurları ve psikolojik yapısı değerlendirilmektedir.
 4. HASTANE MUAYENELERİ: İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanelerinden herhangi birine sevk edilirler. Ancak aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.

  UYARI:Herhangi bir Askeri Okul için 2015 yılı içerisinde alınmış "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu Komutanlığımız tarafından geçerli sayılacaktır.

 5. ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:
  1. Aday öğrenciler İkinci Seçim Aşamalarında "Performans Değerlendirme Sistemine" tabi tutulacaktır. Bu sistemde; adayların YGS, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarından aldıkları puanlar dikkate alınarak her aday için "Aday Performans Puanı" tespit edilecektir. Performans Değerlendirme Sisteminde aday öğrencilerin belirlenen aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar YGS puan türlerine göre "Aday Performans Puanı" sıralamasına tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.
  2. İkinci Aşama Sınav Sonuçları ile ilgili açıklamalar www.damyo.edu.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. Asil listede yer alan adaylar için kesin kayıt tarihleri sonuçlarla beraber ilan edilecektir. Yedek adayların sırası geldiğinde çağrılmaları ise başvuruda beyan ettikleri telefona yapılacaktır.
 6. ÖZEL KOŞULLAR:
  1. Yaptırılacak adli sicil (arşiv) araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim periyodunun hangi safhasında olursa olsun adli sicil (arşiv) ve güvenlik soruşturması menfi çıkan öğrencilerin kaydı silinir, okulla ilişiği kesilir.
  2. Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak; başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir.

   UYARI:Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.