Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
  1. Bu sitede yer alan bilgi ve kurallar; yasama, yürütme ve yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının eylem ve işlemlerinde tüm takdir hakları saklıdır.

  3. İlan edilen bilgiler, 2015 yılı sivil kaynaktan öğrenci alımları için geçerlidir. Yetkili makamlar tarafından yapılacak resmi değişiklikler bu sayfadan ilan edilecektir.

  4. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ön Kayıtları,
    25 Mart 2015 - 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında bu siteden yapılacaktır.

  5. Ön Kayıtlar, İkinci Seçim Aşamalarına Çağrılar ve İkinci Seçim Aşamaları Sonuçlarının ilanı İNTERNET üzerinden yapılacaktır.
    Posta Yoluyla İşlem Yapılmayacaktır.