TEMEL DEĞERLERİMİZ

  Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip olmak.

  Vazife bilincine sahip olmak.

  Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak.

  Değişim ve gelişime açık olmak.

  Deniz ve denizciliği sevmek, sevdirmek.

  Öğrenci odaklı olmak.

  Dürüst, çalışkan, adil, özverili ve coşkulu olmak.

  Kanunlara ve amirlere mutlak itaat etmek.

  Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek.

  Mükemmelliyetçi olmak.

  İnisiyatif sahibi olmak.

  Çevreye saygılı olmak.

  Tasarrufa önem vermek.

  Öngörülü olmak.

  Üstün fedakarlık niteliğine sahip olmak.

  Doğru karar verme yeteneğine sahip olmak.

  Üstün cesaret sahibi olmak.

  Üstün fiziki güç ve dayanıklılığa sahip olmak.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu