BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda uygulanan Spor ve Beden Eğitimi faaliyetleri TSK. ve dolayısıyla Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda fiziksel açıdan güçlü ve dayanıklı, zihinsel olarak gereken bilgi ve beceriye sahip, ruhsal açıdan morali yüksek, özgüvenli, disiplinli ve sağlıklı yasam için spor yapma ve yaptırma alışkanlığı kazanmış Deniz Astsubayı yetiştirilmesi amaçlarına yönelik olarak ders içi ve ders dışı faaliyetleri olarak uygulanır.

SavaŞ Beden EĞİTİMİ Derslerİ

Beden Eğitimi ve Spor dersleri dersin konusuna göre açık spor tesislerinde veya kapalı spor salonunda uygulanır. Her eğitim ve öğretim yarı yılında öğrenciler uygulamalı sınava alınırlar. Sınavlarda yüzme (50 metre), Deniz Pentatlonu Çeviklik Parkuru (yaklaşık olarak 3 dakikada tamamlanabilen engelli bir parkur), Dayanıklılık (3000 metre koşu) testleri zorunlu testler, şınav, mekik, barfikste kol çekme, 100m. koşu, uzun atlama, yüksek atlama testlerinden 3 tanesi seçmeli testler olarak uygulanır.

Beden DIŞI Spor Faalİyetlerİ

Ders dışı sportif faaliyetler ; spor takımı antrenmanları, toplu spor çalışmaları, yüzme eğitimleri, yelken ve kürek eğitimlerinden oluşmaktadır.

İntibak eğitimlerinde (okula kaydı yapılan öğrencilerin katıldığı eğitim süreci) veya yıl içersinde yapılan Beden Eğitimi derslerinde yüzme becerisi yeterince geliştirilemeyen öğrenciler ders dışı zamanlarda yüzme ek eğitimine katılırlar.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören tüm öğrenciler ders dışı zamanlarda yapılan planlamaya göre yelken ve kürek eğitimlerine katılırlar.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda uygulanan spor programları neticesinde öğrenciler; yüzme öğrenmiş, temel yelken ve kürek eğitimini almış, ferdi mücadele azmine sahip, takım ruhu ve disiplini edinmiş, fiziki güç ve kondisyon kazanmış olarak mezun olmaktadır.