BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda uygulanan Spor ve Beden Eğitimi faaliyetleri TSK. ve dolayısıyla Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda fiziksel açıdan güçlü ve dayanıklı, zihinsel olarak gereken bilgi ve beceriye sahip, ruhsal açıdan morali yüksek, özgüvenli, disiplinli ve sağlıklı yasam için spor yapma ve yaptırma alışkanlığı kazanmış Deniz Astsubayı yetiştirilmesi amaçlarına yönelik olarak ders içi ve ders dışı faaliyetleri olarak uygulanır.

Temel ve SavaŞ Beden EĞİTİMİ Derslerİ

Temel ve Savaş Beden Eğitimi Dersleri dersin konusuna göre açık veya kapalı spor tesislerinde uygulanır. Her eğitim ve öğretim yarı yılında öğrenciler uygulamalı sınavlara alınırlar. Sınavlarda yüzme(50 metre), Deniz Pentatlonu Çeviklik Parkuru (Yaklaşık olarak 3 dakikada tamamlanabilen engelli bir parkurdur.), Dayanıklılık koşusu(2400m-3000m) testleri zorunlu test olarak yapılır. Şınav, mekik, barfikste kol çekme, 100m. koşusu, uzun atlama, durarak uzun atlama, halata tırmanma, dip yüzme, manken taşıma, kule atlama testlerinden 3 tanesi seçmeli testler olarak uygulanır.

Ders DIŞI Beden EĞİtİmİ ve Spor Faalİyetlerİ

Ders Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetleri ; Spor takımı antrenmanları, ek yüzme eğitimleri, toplu spor çalışmaları, yelken ve kürek eğitimlerinden oluşmaktadır.

İntibak eğitimlerinde (okula kaydı yapılan öğrencilerin katıldığı eğitim süreci) veya yıl içersinde yapılan Temel ve Savaş Beden Eğitimi derslerinde yüzme becerisi yeterince geliştirilemeyen öğrenciler ders dışı zamanlarda yüzme ek eğitimine katılırlar.

Planlanan müsabakalara iştirak etmek maksadıyla yetenekli öğrencilerden oluşturulan spor takımları antrenörleri nezaretinde hafta içi 4 gün antrenmanlarını icra ederler.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören tüm öğrenciler ders dışı zamanlarda yapılan planlamaya göre yelken ve kürek eğitimlerine dönüşümlü olarak katılırlar.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda uygulanan spor programları neticesinde öğrenciler; yüzme öğrenmiş, temel yelken ve kürek eğitimini almış, ferdi mücadele azmine sahip, takım ruhu ve disiplini edinmiş, fiziki güç ve kondisyon kazanmış olarak mezun olmaktadır.